Association Franco-Tchèque de Nantes (AFTN) byla založena v květnu 2014. Tento krajanský spolek je nezávislý, nepolitický a sekulární. Jeho cílem je vytvořit a udržovat vztahy a výměny mezi Francií a Českou republikou.


Association Franco-Tchèque de Nantes

 • si dává za cíl udržet, rozvíjet, představovat a podporovat českou kulturu v regionech Pays de la Loire a Bretaň
 • organizuje kurzy češtiny pro cizince s cílem přiblížit jim českou kulturu a bohatost českého jazyka
 • umožňuje Čechům, kteří ve Francii pobývají dočasně nebo natrvalo, zůstat v kontaktu s českou kulturou a jejich kořeny
 • umožňuje dětem smíšených česko-francouzských párů trávit společně čas, obeznámit se s jejich českými kořeny, a mít tak možnost mluvit spolu česky a vytvořit a udržet vazby také s českou kulturou
 • usnadňuje integraci a orientaci také v administrativních úskalích nově příchozím Čechům do oblasti Nantes a okolí

…a to vše v příjemném a přátelském duchu.


Tyto cíle uskutečňujeme prostřednictvím následujících aktivit

 • Kurzy českého jazyka pro začátečníky a pokročilé
 • Klubem pro děti s důrazem na výuku českého jazyka
 • Kurzy vaření (recepty české i francouzské kuchyně – kulturní výměna)
 • Provozem české knihovny v Nantes (v současné době 300 knih a tiskovin, audio i video)
 • Tématickými večery spojenými s představením české literární tvorby
 • Tematickymi setkáními připomínajícími zvyky,       tradice, mezinárodní dny (dětí, ptáků,mateřského jazyka…), pořádáním tvůrčích dílen inspirovaných českými výtvarníky a výtvarnými technikami (animace, linoryt…)
 • Pravidelnými „cestovatelskými“ večery – „Les Tchèques qui voyagent“

Našim hlavním cílem je umožnit Čechům zůstat ve spojení s jejich mateřskou kulturou, propojovat ji aktivním a tvůrčím způsobem s kulturou francouzskou, a inspirovat se tak navzájem v rámci česko-francouzského kulturního dialogu.

Naše stanovy : Association Loi 1901 (Francouzské právo)