Česká škola v Nantes zahájila svou aktivitu 17. září 2016. Vznikla jako reakce na žádosti mnohých česko-francouzských rodin z Pays de la Loire. Naším cílem je zábavnou formou osvojení si a rozvinutí znalostí českého jazyka a reálií a české kultury u dětí z česko-francouzských rodin za účelem ukotvení jejich české identity a poznání českých kořenů. Jsme rovněž hluboce přesvědčeni o pozitivních přínosech dvojjazyčnosti a dvojí kultury : podporuje otevřenost,  svobodomyslnost, jednotnost,  toleranci a zvyšuje schopnost lépe pochopit složitost dnešního světa. To je důvod, proč chceme, aby  tyto děti ve Francii poznaly českou kulturu a český jazyk.

Škola probíhá dvakrát do měsíce v sobotu ráno od 10 hodin v Centre socioculturel de la Pilotière, 31 rue des Platanes, Nantes. Děti jsou rozděleny do tří výukových skupin : skupina pro nejmenší (18 měsíců – 3 roky), skupina dětí od 3 do 6 let (úroveň mateřské školy), skupina dětí od 6 do 10 let (úroveň 1, stupeň základní školy). Výuka bude doplněna jednorázovými kulturními akcemi pro děti za účelem přiblížení českých tradic (Velikonoce, Mikuláš, Vánoce, promítáním českých pohádek, výtvarnými ateliéry).

Pro zapsání Vašich dětí na školní rok 2016/2017 si zde stáhněte přihlášku a školní řád.

Pro podrobnější informace můžete psát na email školy CeskaSkola@gmail.com

Kalendář školního roku 2016/2017 má následujících 18 výukových dní :

1.10. 5.11. 3.12. 7.1. 4.2. 4.3. 1.4. 13.5. 10.6.
17.9. 15.10. 19.11. 17.12. 21.1. 18.3. 29.4. 27.5. 24.6.