Kurzy češtiny 2023/2024

Ahoj kamarádi,

Zveme vas na první lekci/drink pro staré i nové studenty, s učitelkou Martou:

Pondělí 6. listopadu v 19 hodin
v městském domě MANU,
10 Bis Bd de Stalingrad, 44 000
(v místnosti salle commission 2)

Připravíme pro vás kromě cvičení i malé české dobroty.
Pokud si přejete, neváhejte si přinést pití nebo něco k svačině.

 

Letošní organizace:

Výuka začne v týdnu od 6. listopadu a skončí v týdnu od 24. června.
Konat se budou i o školních prázdninách, s výjimkou vánočních prázdnin, letos od 25. prosince do 5. ledna 2024, 1. dubna a 20. května, které jsou státními svátky (které mohou být nahrazeny).

Jak možná víte, tým učitelů se letos výrazně zmenšil a my budeme moci otevřít pouze jednu skupinu, a to začátečníci a „falešní začátečníci“ – pondělí od 19 do 20:30 (hlavně s Martou).

Kurz bude probíhat dvakrát měsíčně osobně, jednou přes video a jednou osobně ve větší skupině, přivítá studenty na vyšších úrovních. Cílem je udržet jejich úroveň, vzájemně se motivovat a učit se jeden od druhého.
Omlouváme se všem, kteří se nebudou moci zúčastnit prezenční výuky z důvodu geografické vzdálenosti nebo u kterých bude frekvence jejich hodin nižší.

Chcete-li se zúčastnit kurzů, stačí zaplatit členský poplatek ve výši 15 eur prostřednictvím:
Adhésion AFTN 203/2024

Stejně jako výše účasti na kurzech, která bude činit 150 eur:
Cours de tchèque 2023/2024

Pro pokročilejší studenty, pro které neotevíráme týdenní lekce, nabídneme účast na skupinových lekcích poslední pondělí v měsíci (v listopadu to bude první, tj. 6. listopadu), za úplatné členství a snížená sazba 40 eur.

Plánujeme 2023/2024

Máme pro vás několik termínů, které si můžete zapsat do diáře:

3.12.2023 – Mikuláš – Aisha divadlo či ateliér, či hudební program s dětmi

23.1.2024 – Valná hromada

17.2.2024 – Únorový večírek – soukromá akce – vyhrazeno pro české ženy – restaurace, párty u někoho doma, tombola, blind test

25.5.2024 – Oslava 10 let spolku – velká schůze všech členů spolku – večírek, táborák

22.6.2024 – Hledání pokladu pro Klíček – akce v Nantes – před prázdninami pak večer u táboráku pro všechny členy spolku

Aicha

Jsme velmi rádi, že můžeme na podzim přivítat stážistku Aichu Roubíčkovou, českou studentku divadla.

Bude se podílet na české škole Kliček, bude nás doprovázet při dětských aktivitách a připravovat pro nás divadelní hratky.

Zari 2023

Doufáme, že se vám návrat do každodenního života po létě vydařil a jste připraveni na nový školní rok!

V naší činnosti pokračujeme již 10. rokem, a stále díky dobrovolníkům, děkujeme jim za jejich energii. Změna je ve vzduchu, takže některé aktivity se upřesní v následujících týdnech, a ano, také se nemůžeme dočkat, až vás zase uvidíme!

 

Chcete-li obnovit své členství, můžete tak učinit na HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/association-franco-tcheque-nantes/adhesions/adhesion-2023-2024

Pro rodiny, které jsou součástí české školy Kliček, je to zde: https://www.helloasso.com/associations/association-franco-tcheque-nantes/evenements/konici-2023-2024

 

A u kurzů češtiny budou podrobné informace brzy k dispozici!

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

L’Association Franco-Tchèque de Nantes

12 rue Chateaubriand
44 000 Nantes

V Nantes, 6. ledna 2023

Předmět: Svolání řádné valné hromady na 3. února 2023

E-mailem

Milý ,

Jste zváni k účasti na řádném valném shromáždění Asociace Franco-Tchèque de Nantes. To se uskuteční 3. února 2023 v 19 hodin v místnosti „Manu, Commission 1“, která se nachází na adrese 10Bis Bd de Stalingrad, 44000 Nantes, Francie.
Vzhledem k tomu, že místnost není vybavena videokonferenčním zařízením, byla zřízena služba Zoom, avšak v minimální kvalitě. Přihlašovací údaje e-mailem.

Jednání se zaměří na následující agendu:
• Prezentace zprávy o činnosti a finanční zprávy;
• Schválení rozpočtu sdružení na běžný rozpočtový rok;
• schvalování / obnova členů představenstva;
• Schválení / definice ročního příspěvku;
• Schválení / definice míry aktivity;
• Čas na diskusi.

Připomínáme, že v souladu s ustanoveními stanov a vnitřních předpisů:
1. Právo účasti na schůzi je vyhrazeno pouze členům, kteří mají aktuální předplatné.
2. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
3. Vaše účast na této valné hromadě je nezbytná. V případě překážky máte možnost nechat se zastupovat zástupcem dle vašeho výběru, který je vybaven pravidelnou pravomocí. V příloze naleznete mandát k zastupování. Před odesláním svému zastupci jej prosím vyplňte a podepište.

S pozdravem,

Jana WHITECHURCH
Sekretar AFTN